Web dizajner

Web dizajner je kombinacija programerskih tehnika i dizajna programa za gradnju novih stranica ili izmjenu postojećih. Dobar web dizajner mora moći zamisliti kako će stranica izgledati (od početka do kraja), i razumjeti kako će funkcionirati (at the ‘back end’). Drugim riječima, oni moraju biti kreativnih misli i tehnički proficient. Na početku projekta, web dizajner će upoznati klijenta i saznati tko će pregledavati njihovu stranicu i njihova što će njihova stranica prezentirati. Ovo može biti bilo što od interaktivnih edukacijskih resursa na online kupovnoj stranici.

• Kako organizirati stranicu sa informacijama i navigacijom
• Veličina i stil teksta
• Boje, kombinacije boja i pozadine stranice
• Stil, veličina i pozicija komandnih tipki i linkova
• Zvuk, slika, animacija i video predlošci
• Druge forme, traženje facilities, opstanak stranice i mjerenje sigurnosti

Web dizajner će graditi radni crtež verzije stranice koristeći osnove i specijalnosti web dizajn programa. Kao njihov dizajner, mora stalno provjeravati i popravljati dok klijent nije zadovoljan. Kada dizajner završi stranicu, mora sve provjeriti i biti siguran da radi dobro i jeli po klijentovim željama. Dizajner će je tada postaviti na server za online korisnike. Neki web dizajneri održavaju web stranicu nakon što je isporuče.

Objavljeno dana